Header First

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

دولتها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند

اطلس بلایای طبیعی استان های کشور تهیه شد

محتوا

This is a debugging block

چ, 05/14/1394 - 20:37 -- admin

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اطلس بلایای طبیعی تمام استان های کشور تهیه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، مرتضی اکبر پور روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در همدان افزود: نقشه خطر بلایای طبیعی با عنوان اطلس بلایای طبیعی تهیه شده است و در مدیریت ریسک و مدیران بحران استفاده می شود.

وی بیان کرد: بحران اتفاقی است که در همه کشورها رخ می دهد و ایران از کشورهای آسیب پذیر است که بیش از ٣٣ نوع بحران در آن اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: یکی از مولفه های اصلی توسعه نیافتگی، وقوع حوادث است با این توضیح که ساخت ساختمان، پل و راه طبق اصول نبوده و در زلزله تخریب شود.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور گفت: باید به سمتی پیش رفت که همانند کشورهای توسعه یافته با امکانات و ظرفیت های موجود بحث مقاوم سازی و مدیریت ریسک را داشته باشیم.

وی گفت: بی توجهی به زیرساخت ها موجب می شود هنگام وقوع بلایای طبیعی، ابنیه فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در معرض خطر، دچار مشکل شوند.

وی تاکید کرد: دولت به تنهایی نباید در امر بحران ها پاسخگو باشد بلکه مردم نیز باید در این زمینه وارد شوند به این منظور شعار 'از دولت تا جامعه' با نگاه مشارکت همه جانبه انتخاب شده است.

وی با ذکر اینکه باید مسوولان به این باور برسند که امر بحران یک مدیریت ویژه می خواهد گفت: مکان، زمان و وسعت حوادث طبیعی مشخص نیست بنابراین برای پاسخگویی به چنین مخاطره ای باید امکانات را از قبل آماده کرد.

دومین کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران که با حضور ١٨٠ مدیر اجرایی شش استان غرب کشور به میزبانی همدان از روز دوشنبه آغاز شده بود امروز به کار خود پایان داد.