Header First

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

دولتها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند

پدافند غیرعامل در مدیریت بحران در کشور نقش بسزایی دارد

محتوا

This is a debugging block

ي, 08/21/1396 - 13:12 -- admin

مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا استان اصفهان: پدافند غیرعامل در مدیریت بحران در کشور نقش بسزایی داردمدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا در استان اصفهان در گفتگوی خود با خبرنگار روزنامه زاینده رود، پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرنظامی نامید که برای تحقق چهار هدف کاهش آسیب پذیری، ارتقائ پایداری ملی، استمرار خدمات اضطراری و تسهیل در مدیریت بحران  وبازدارندگی انجام می شود.محمد صالح زاده، رئیس شورای هماهنگی مدیران پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت آب و برق استان اصفهان با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازمان آب و فاضلاب مبتنی بر سه محور مطالعه و اجرا   و بهره برداری به منظور کاهش آسیب های وارده به ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب با رویکرد جلوگیری از نقصان های کمی و کیفی آب و پساب در سازمان آبفا است، در تشریح  زیرساخت هایی که برای این اهداف در آبفا تشکیل شده است، گفت: چون کشور ما پر مخاطره است و جزو ده کشور اول حادثه خیز دنیا می باشد، باید به جایگاه ویژه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران توجه داشته باشیم و نهادها و سازمان ها یی که  ما هیت فعالیت آنها خدماتی است٬ مثل وزارت نیرو و زیرمجموعه های آن، با 4 ویژگی 1) استمرار داشتن خدمت رسانی (برقراری جریان در هر زمان )، 2) در برگرفتن همه آحاد  جامعه ، 3) شبکه ای بودن خدمات که اگر مشکلی در یک قسمت از شبکه رخ دهد، قسمت های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند 4) ارائه خدمات نهادهای دیگر منوط به این خدمات است، دلالت بر موقعیت حساس این سازمان را دارد. مانند اینکه  اگر آبرسانی به مراکز  عمومی وکلیدی مانند بیمارستانها .....قطع شود،  با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. لذا، موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در آبفا از جایگاه ویژه ای برخوردار است.مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا در پاسخ به این پرسش که چه زیرساخت هایی در سازمان آب و فاضلاب برای پدافند غیرعامل تشکیل گردیده و سطح آمادگی آبفا چگونه است، بیان داشت: قبلا، پدافند غیرعامل بصورت کمیته ای اداره می شد ولی از سال 91، بدلیل اهمیت موضوع و براساس نقشه راهبردی وزارت نیرو برای اهداف تعیین شده، ساختار مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تشکیل گردید واز مجموعه فعالیتهای متنوع شرکت آب وفاضلاب ۲۴ شاخص که ماهیت بحران وپدافندی دارد و در همه حوزه های شرکت بعنوان فعالیت  استراتژیک مطرح است   عملیاتی میگردد. وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای فرهنگ سازی و آموزش های  که در این راستا به منظور ایجاد آمادگی و مقابله با بحران و شرایط اضطراری ارائه میشود موضوع آب در اصفهان را با توجه به خشکسالی های اخیر، تغییر اقلیم، فرسایش خاک و هدر رفت آب، افزایش جمعیت و ساختار معیوب اقتصاد آب، تحمیل اشتغال کشور به بخش آب، حفر چاه های غیرمجاز و ضعف مدیریت ساختاری بر منابع آب و پایین بودن سطح بهره وری و لزوم مقابله با این عوامل را، موثر در آگاهی نسبت به اهمیت پدافند غیرعامل عنوان نمود و افزود: با تشکیل پدافند غیرعامل، مطابق با دستور العمل های وزارت نیرو، در زمان طراحی بر اساس اولویت سطح  هر پروژه، باید ملاحظات پدافند غیرعامل در آن لحاظ شود. سپس طرح هایی که  طبق دستور العمل ها ارزش گذاری، سطح بندی و بهره برداری می شوند، اجرا می گردند. صالح زاده با اذعان به این که در پدافند غیرعامل همۀ مجموعه ها درگیر هستند، تصریح کرد: برای مقابله با شرایط حاد، برنامه ریزی و ساماندهی گروه های کنترل و انتقال اخبار و اطلاعات بر اساس شرایط موجود و متناسب با حوادث در اختیار مدیریت قرار می گیرد . مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا اظهار کرد: بررسی راهکارهای آماده سازی برای مقابله با تهدیدات مطالعات دربارۀ تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ انجام شده است و چالشها شناسایی شده است. وی با اشاره به این که اکنون چالش اصلی ما کم آبی است که خسارتهای زیادی در بر داردمهمترین چالش پدافند غیرعامل را برداشت آب برای 4 میلیون نفر در اصفهان از زاینده رود وعدم جایگزین عنوان کرد که یکی از نتایج مطالعات براساس شاخص های مشخص شده برای مقابله با مشکلات ناشی از این موضوع است. همچنین، مطالعات مربوط به تامین آب اضطراری، استحصال آب، تصفیه و انتقال یا ذخیرۀ آب، گندزدایی و توزیع آب در شرایط وقوع حادثه انجام و مشخص شد که در چه نقاطی به تهیۀ مولدبرق، تانکر ثابت و سیار، آبرسانی سیار، حفر چاه، تجهیز چاه به آب شیرین کن، احداث مخازن ذخیرۀ آب، احداث خطوط انتقال یا ٬استفاده  نیاز داریم ٬ که مهمترین موضوع این است که مردم ومسؤلین بایستی به قراردادن آب در سبد کمکهای اولیه برای شرایط اضطرار توجه ودر برنامه مقابله وآمادگی در غالبهای ذخیره مورد نیاز شرایط اضطرار قرار داده شود صالح زاده در خصوص تهدیدات شناسایی شده به موضوع کلرزنی اشاره کرد و آن را روشی مطمئن وایمن برای گندزدایی نامید. وی با اشاره به این که گاز کلر علاوه بر خاصیت گندزدایی و ماندگاری در مسیر مفید است، به خطرات ناشی از نشت گاز کلر پرداخت و گفت: بر اساس دستور العمل ها در مراکز جمعیتی نزدیک به تاسیسات، به جای گاز کلر از حالت مایع آن استفاده می شود.وی با اشاره به نقش روابط عمومی ها و رسانه ها در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، بر اهمیت اطلاع رسانی در این باره تاکید کرد و از تهیه و تجهیز اتاق های بحران در استان و شهرستان ها، تشکیل ناوگان بحران  یا تیم های واکنش سریع برای انجام اقدامات لازم در هنگام بحران خبر داد.